Pendedahan Risiko UFX

AMARAN RISIKO: CFD ialah produk leveraj yang menimbulkan risiko tahap tinggi dan boleh menyebabkan kerugian kesemua modal anda dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda tidak boleh merisikokan lebih daripada apa yang anda sedia untuk rugi dan sebelum memutuskan untuk berdagang, sila pastikan anda memahami risiko yang terlibat, pertimbangkan tahap pengalaman anda dan dapatkan nasihat jika perlu. Kami tidak menyediakan nasihat pelaburan.

Anda bersetuju untuk menggunakan laman kami atas risiko anda sendiri. Notis Pendedahan Risiko ini hendaklah dibaca bersama Terma dan Syarat kami dan perlu diambil perhatian bahawa tidak mungkin Pendedahan ini mengandungi semua risiko dan aspek yang terlibat dalam perdagangan CFD. Oleh itu anda perlu memastikan keputusan anda dibuat atas dasar pengetahuan dan makluman sebaiknya, tetapi sekurang-kurangnya anda perlu memikirkan pertimbangan berikut:

Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, perkhidmatan kewangan yang terkandung di dalam laman ini hanya sesuai untuk pedagang yang dapat menanggung kerugian kesemua wang yang mereka laburkan, yang memahami risiko dan berpengalaman dalam mengambil risiko yang terlibat dalam pemerolehan dan dagangan kontrak kewangan. Kerugian maksimum yang boleh berlaku pada mana-mana pedagang ialah jumlah wang yang dibayar kepada Syarikat, termasuk yuran pusingan (jika terpakai pada jenis akaun) untuk semua urusan.

Harga mata wang antarabangsa adalah sangat mudah berubah ubah dan sukar diramal. Disebabkan ketidak tentuan dan tambahan kepada spread yang ditambah oleh pembekal kecairan kami kepada semua pengiraan dan sebutan, tiada kontrak kewangan yang dibeli atau perkhidmatan lain yang ditawarkan pada laman kami boleh dianggap sebagai perdagangan selamat.

Pengiraan harga untuk dibayar (atau bayaran untuk diterima) untuk kontrak kewangan yang didagangkan pada laman kami pada masa kontrak kewangan dibeli atau dijual, diberikan kepada kami oleh pembekal kecairan kami dan berdasarkan kepada ketersediaan maklumat pasaran dan pengiraan aritmatik kompleks yang diperoleh daripada anggaran terbaik akan harga pasaran, tahap kadar faedah yang dijangka, turun naik yang dikenakan dan keadaan lain pasaran. Nilai kontrak kewangan anda boleh bertambah atau berkurang berdasarkan kepada keadaan pasaran dan boleh diluaskan dengan penggunaan leveraj yang bermakna pergerakan pasaran kecil boleh membawa kepada pergerakan yang lebih besar dalam nilai kedudukan anda.

Risiko Gulung Lampau Volum dagangan mempengaruhi amaun yuran gulung lampau; semakin besar volum yang didagangkan, semakin besar yuran gulung lampau. Bagi pedagang yang memegang kedudukan semalaman, gulung lampau boleh menambah kos perdagangan anda apabila anda membayar untuk gulung lampau dan boleh memaksimumkan kredit anda apabila anda memperoleh dalam gulung lampau.

Tertakluk kepada keadaan pasaran, Arahan Henti Rugi boleh dilaksanakan sama ada pada kadar tukaran tepat yang dipilih oleh anda, jumlah akan dikira secara automatik atau pada jumlah tepat kerugian yang dipilih oleh anda, di mana kadar tukaran dikira dengan sewajarnya. Transaksi sebegini perlu dilaksanakan sebaik sahaja kadar pertukaran (“berpetunjuk”) berlainan ditemui pada platform perdagangan elektronik, termasuk spread kami, sama ada sama dengan pesanan yang anda berikan, atau menunjukkan jumlah kerugian yang sama diisytiharkan oleh anda. Sekiranya maklumat pasaran tidak tersedia atau berada di bawah keadaan pasaran yang tidak normal apabila pembekal kecairan kami tidak memindahkan harga kepada kami, pesanan mungkin akan mengembalikan mesej ralat dan boleh dibatalkan.

Risiko Kecairan: Risiko kecairan boleh mempengaruhi keupayaan anda untuk berdagang. Sesetengah instrumen kewangan mungkin tidak menjadi cair dengan serta-merta, sebagai contoh, permintaan yang berkurangan dan klien mungkin tidak dapat menjualnya atau mendapatkan maklumat dengan mudah tentang nilai instrumen kewangan atau takat risiko berkaitan.

Harga kontrak kewangan (atau jumlah bayaran) yang ditawarkan pada platform perdagangan elektronik mungkin berbeza daripada harga yang tersedia dalam pasaran utama kontrak didagangkan. Setiap kontrak kewangan yang dibeli oleh pedagang melalui laman kami merupakan Persetujuan individu antara pelanggan tersebut dan salah satu pembekal kecairan kami dan tidak boleh dipindah, dirunding atau diperuntukkan kepada atau dengan mana-mana pihak ketiga. Syarikat tidak menyediakan pasaran untuk semua atau antara pedagang.

Dalam Forex, istilah ‘gelinciran’ merujuk kepada perbezaan antara harga dagangan yang dijangka dengan harga di mana dagangan benar-benar dilaksanakan.

Jika harga pelaksanaan lebih baik berbanding harga yang diminta oleh Klien, ia dirujuk sebagai ‘gelinciran positif.’ Sebaliknya, jika harga pelaksanaan lebih teruk berbanding harga yang diminta oleh Klien, ini dirujuk sebagai ‘gelinciran negatif’.

Harap maklum bahawa ‘gelinciran’ ialah amalan pasaran normal dan ciri biasa bagi pasaran pertukaran asing di bawah keadaan* seperti ketidakcairan dan ketaktentuan disebabkan oleh pengumuman baharu, peristiwa ekonomi dan pembukaan pasaran, oleh itu perdagangan mengikut berita tidak boleh dijamin.

Diingatkan bahawa harga dagangan dilaksanakan mungkin berbeza dengan ketara berbanding harga asal yang diminta semasa keadaan pasaran tidak normal. Ini mungkin berlaku, sebagai contoh, dalam kes-kes berikut:

a)    Semasa waktu pembukaan pasaran,

b)    Semasa waktu berita,

c)    Semasa tempoh tidak menentu yang mana harga mungkin naik atau turun dengan ketara dan jauh berbanding harga yang diisytiharkan,

d)    Apabila terdapat pergerakan harga yang cepat, jika harga naik atau turun dalam satu sesi perdagangan sehingga di bawah peraturan pertukaran yang berkaitan, perdagangan digantung atau dihadkan,

e)    Jika kecairan tidak mencukupi untuk pelaksanaan volum tertentu pada harga yang diisytiharkan

*Harap maklum bahawa ini bukan senarai menyeluruh.

Kami boleh menyediakan kepada anda pelbagai maklumat kewangan yang dijana secara dalaman atau didapatkan daripada ejen, vendor atau rakan kongsi. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada, data pasaran kewangan, sebutan, isyarat dagangan, berita, pendapat analisis dan laporan kajian, graf atau data. Maklumat Pasaran yang disediakan pada laman kami bukan bertujuan sebagai nasihat pelaburan. Kami tidak meluluskan atau membenarkan maklumat pasaran dan kami menjadikannya tersedia untuk anda hanya sebagai perkhidmatan yang memudahkan anda. UFX dan pembekal pihak ketiga tidak menjamin ketepatan, pemasaan, kelengkapan atau turutan yang betul maklumat pasaran, atau menjamin sebarang hasil daripada penggunaan atau kebergantungan anda terhadap maklumat pasaran ini. Maklumat Pasaran boleh menjadi tidak boleh diandalkan dengan cepat atas pelbagai sebab termasuk, perubahan dalam keadaan pasaran atau keadaan ekonomi. UFX mahupun pembekal pihak ketiga tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang maklumat atau pendapat yang terkandung dalam mana-mana maklumat pasaran dan kami boleh berhenti menawarkan maklumat pasaran pada bila-bila masa tanpa notis.

Anda bersetuju bahawa UFX dan pembekal pihak ketiga tidak akan dipertanggungjawabkan dalam apa juga cara bagi penamatan, gangguan, tundaan atau ketidaktepatan mana-mana maklumat pasaran. Anda tidak akan “memaut-dalam”, mengedar semula atau membantu pengedaran semula maklumat pasaran, anda tidak akan menyediakan akses maklumat pasaran kepada sesiapa sahaja yang tidak dibenarkan oleh kami untuk menerima maklumat pasaran.

Sejajar dengan garis panduan peraturan, kami mematuhi peraturan ketat dalam mengendalikan dana klien kami. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila klik di sini.

Risiko Sejawat: Adalah risiko bahawa pihak sejawat anda lalai dan tidak mampu untuk memenuhi kewajipan kewangannya. Syarikat menyimpan wang klien dalam akaun yang diasingkan daripada wang Klien lain dan Syarikat, selaras dengan peraturan semasa tetapi ini mungkin tidak memberi perlindungan yang lengkap.

Apa-apa wang yang dipegang atas nama Klien kami akan disimpan dalam satu atau lebih akaun berasingan dengan institusi di dalam atau di luar Kawasan Ekonomi Eropah (‘EEA’), yang dipisahkan daripada wang Firma. Wang Klien akan dikumpulkan dengan wang milik pelanggan lain (‘Akaun Omnibus’). Tuntutan Klien boleh menjadi sama ada terhadap Wang Klien dalam Akaun Omnibus. Secara umum, akaun yang dipegang dengan institusi, termasuk akaun-akaun omnibus, menghadapi pelbagai risiko, termasuk potensi risiko dianggap sebagai satu (1) akaun jika berlaku kegagalan membayar oleh institusi. Jika berlakunya kesolvenan terhadap institusi yang Syarikat gunakan untuk menyimpan Wang Klien telah dikompromi sebahagiannya atau sepenuhnya, apa-apa kerugian akan ditanggung oleh anda, bukan kami. Sekiranya berlaku mana-mana kegagalan membayar oleh institusi, Klien tidak akan mempunyai tebus rugi terhadap Firma. Syarikat ini merupakan ahli ‘Dana Pampasan pelabur’; anda boleh merujuk kepada ‘Dana Pampasan pelabur ’ yang terdapat di Laman Web kami untuk maklumat lanjut.

Kenyataan penting bahawa dana dipegang oleh pihak ketiga: Kami berhasrat untuk menyimpan wang hanya dalam institusi kewangan yang dikawal selia EEA yang menggunakan dan mempunyai peraturan wang klien yang sama seperti peraturan kami dan yang diselia oleh pihak berkuasa kawal selia yang setara dengan status pihak berkuasa kawal selia kami. Sekiranya ada kemungkinan bahawa kami mungkin menyimpan wang Klien di luar EEA, rejim perundangan dan peraturan yang digunakan kepada mana-mana bank atau individu berlainan daripada di Cyprus dan jika berlaku prosiding insolvensi atau analog lain berkaitan bank atau individu tersebut, wang anda boleh dikendalikan secara berlainan daripada layanan yang sepatutnya digunakan jika wang dipegang oleh bank dalam akaun di Cyprus.