Dasar Anti-Pengubahan Wang Haram (AML)

Apakah Pengubahan Wang Haram?

Pengubahan wang ialah tindakan menyembunyikan wang yang diperoleh dengan cara menyalahi undang-undang, supaya sumber kelihatan sah. Kami mematuhi undang-undang ketat yang menjadikannya tidak sah di sisi undang-undang untuk kami, mana-mana pekerja atau ejen kami yang dengan sengaja terlibat atau cuba melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti jauh yang berkaitan dengan pengubahan wang haram. Dasar anti-pengubahan wang haram kami meningkatkan perlindungan pelabur, proses pembayaran selamat dan perkhidmatan keselamatan klien.

Pengenalpastian

Perlindungan pertama terhadap pengubahan wang haram ialah penentusahan Kenali-Klien-Anda (KYC) yang canggih. Untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan AML standard, kami memerlukan anda untuk menghantar dokumen yang berikut:

 • Bukti Pengenalan: Salinan depan dan belakang yang jelas ID bergambar keluaran kerajaan anda, cth. pasport, lesen memandu atau kad ID kebangsaan yang sah.
 • Bukti Pemastautin: Dokumen rasmi yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan lalu, menyatakan dengan jelas nama dan alamat anda seperti yang didaftarkan dengan UFX. Dokumen ini boleh merupakan bil utiliti (cth. air, elektrik, telefon) atau penyata bank. Sila pastikan salinan anda mengandungi:
  • Nama penuh, undang-undang anda
  • Alamat kediaman lengkap anda
  • Tarikh dikeluarkan (dalam 3 bulan lalu)
  • Nama pihak berkuasa yang mengeluarkannya dengan logo atau cop rasmi
 • Salinan depan dan belakang kad kredit anda: Untuk memastikan privasi dan keselamatan anda, hanya 4 digit terakhir kad kredit anda mesti boleh dilihat. Anda juga boleh menutup 3 digit terakhir di belakang kad anda (kod CVV).

Sila ambil perhatian bahawa keperluan kawal selia berbeza di negara tertentu dan kami mungkin perlu meminta dokumen lanjutan daripada anda.

Anda tidak akan dapat berdagang sehingga kami menerima dan meluluskan dokumentasi “Kenali-Klien-anda” anda. Mana-mana dagangan yang dibuka sebelum akaun anda diluluskan akan dibatalkan. Apa-apa kerugian atau keuntungan yang terhasil dari dagangan ini juga akan dibatalkan dan dikeluarkan dari akaun anda.

Pengawasan

Kami tidak menerima bayaran pihak ketiga. Semua deposit hendaklah dibuat atas nama anda sendiri dan sepadan dengan dokumen KYC yang diserahkan. Menurut dasar kawal selia AML, semua dana yang telah dikeluarkan mesti dikembalikan kepada sumber yang sama dari mana ia telah diterima. Ini bermakna bahawa dana yang pada asalnya didepositkan melalui pemindahan bank akan dikembalikan kepada akaun yang sama ketika permintaan pengeluaran dibuat. Sama juga, jika anda membuat deposit melalui kad kredit, dana anda akan dikembalikan kepada kad kredit yang sama ketika permintaan pengeluaran dibuat.

Kami tidak menerima deposit tunai atau membuat pembayaran tunai dalam apa jua cara apabila permintaan untuk pengeluaran dibuat.

Melaporkan

Peraturan AML memerlukan kami untuk mengawasi dan mengesan transaksi mencurigakan dan melaporkan aktiviti ini kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang wajar. Kami juga berhak menafikan pemindahan pada sebarang peringkat jika kami percaya pemindahan dihubungkan dengan sebarang cara dengan aktiviti jenayah atau pengubahan wang haram. Menurut undang-undang, kami dilarang untuk memaklumkan pelanggan bahawa laporan mengenai aktiviti mencurigakan telah dihantar kepada agensi penguatkuasaan undang-undang.

 Sumber Kekayaan


Sekiranya anda gagal memberikan dokumentasi yang diminta dalam jangka masa yang munasabah, akaun anda akan disekat.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui e-mel: compliance@sa-fx.com.